Naziv projekta: MOVe IT – Povezivanje novih IT-vještina, video produkcije i (samo) zapošljavanja / MOVe IT – Connecting new IT-skills, video production and (self)employment

Broj ugovora: IPA 4.1.3.2.02.01.c11

Ugovorno tijelo: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Zagreb / Public Open University Zagreb; Ulica grada Vukovara 68, Zagreb

Partneri: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, Srednja škola Otočac, Strukovna škola Sisak

Lokacije provođenja projekta: gradovi Otočac, Sisak,Vinkovci, Zagreb; županije: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska, Zagrebačka

Trajanje projekta: 12 mjeseci
Period implementacije: 19.10.2013-18.10.2014
Proračun projekta: 206.146,29 EUR (EU financiranje: 148.136,72 EUR)


Ciljevi projekta

OPĆI CILJ – doprinijeti povećanju kompetencija odraslih polaznika za tržište rada po završetku specijaliziranih IT tečajeva koji se temelje na stvarnim potrebama tržišta rada.

Specifični ciljevi uključuju jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih
- na programskoj razini kroz razvoj i pilotiranje edukacijskih modula iz područja primjene informacijskih tehnologija za video produkciju i marketing
- kroz nabavu suvremene IT opreme i edukacijskih softvera
- kroz edukaciju nastavnika i zaposlenika ustanova u obrazovanju odraslih – razvoj andragoških kompetencija i stručno usavršavanje nastavnika za vođenje e-learning aktivnosti
- kroz povećanu suradnju među ustanovama za obrazovanje nastavnika i lokalnih dionika ( poslodavci, HZZ)

 

Ciljne skupine

Polaznici: 40 odraslih polaznika sudjeluje u pilotiranju novog programa
Nastavnici: 15 nastavnika i trenera sudjeluje u razvoju novog programa i provođenju pilotiranja programa

Nastavnici i zaposlenici ustanova za obrazovanje odraslih: 20 nastavnika sudjeluje u programu usavršavanja nastavnika – razvoj andragoških kompetencije + vođenje e-learning aktivnosti

Lokalni dionici: 5 poduzetnika i zaposlenika HZZ-a
Krajnji korisnici: polaznici, nastavnici i zaposlenici u OO, lokalna zajednica

 

Rezultati projekta

Ukupno 40 polaznika usvaja nove e-kompetencije (e-competencies) u području video produkcije i promocije i marketinga čime povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada uključujući i samozapošljivost

Poboljšanje programske ponude ustanova za obrazovanje odraslih kroz razvoj novog programa usavršavanja (nekoliko modula) i pilotiranje programa u 4 partnerske ustanove

Poboljšanje tehničkih uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih kroz nabavu IT opreme i specijaliziranog edukacijskog softvera

20 nastavnika sudjeluje u specijaliziranim programima stručnog usavršavanja – razvoj andragoških vještina i stjecanje vještina u implementaciji učenja na daljinu (e-learning)

Povećana suradnja ustanova za obrazovanje odraslih s 5 lokalnih poduzetnika i zaposlenika podružnica HZZ-a

 

Aktivnosti

Razvoj novog programa usavršavanja
Obrazovanje nastavnika i zaposlenika u ustanovama za obrazovanje nastavnika
Studijsko putovanje
Seminari za lokalne dionike (poslodavce i poduzetnike)
Pilotiranje novog programa usavršavanja
Promocija projekta
Vođenje projekta – provođenje, praćenje, evaluacija

 

 

SLIKA 1.: Potpisivanje ugovora, ravnatelj POUZ-a dr.sc.Ivica Voloder, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Ivan Šutalo,
SLIKA 2.: ostali dobitnici projekata
MJESTO I VRIJEME: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, listopad 2013.

 

 

Kontakti

MOVe IT – Povezivanje novih IT-vještina, video produkcije i (samo)zapošljavanja / MOVe IT – Connecting new IT-skills, video production and (self) employment

Nositelj projekta:

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68 | 10 000 Zagreb | Hrvatska
Tel + 385 1 6003 006
Fax +385 1 6003 004
www.pou.hr

Kontakt osoba: Gordana Radonić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partneri

Srednja škola Otočac
Ćirila i Metoda 2 | 53 000 Otočac
Tel + 385 53 771 134
Fax + 385 53 771-133
http://ss-otocac.skole.hr/
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strukovna škola Sisak
Lađarska 1 | 44 000 Sisak
Tel + 385 44 530 606
Fax + 385 44 530 608
http://ss-strukovna-sk.skole.hr/
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pučko otvoreno učilište Vinkovci
Pavleka Miškine 10 |32100 Vinkovci
Tel + 385 32 334 540
Fax + 385 32 363 350
www.pouvinkovci.hr
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ugovorno tijelo

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)
Radnička cesta 37b, Zagreb
Tel +385 1 62 74 666
Fax +385 1 62 74 698
www.asoo.hr
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Posrednička tijela

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta - MZOS
www.mzos.hr
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr

 

Docs

MOVe IT – Povezivanje novih IT-vještina, video produkcije i (samo)zapošljavanja

Download

Traži

esf-rljp.jpg

MOVe IT – Povezivanje novih IT-vještina, video produkcije i (samo) zapošljavanja